Diecezja Warszawsko-Praska
Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy - nawiedzenie w parafii św. Hieronima w Starej Miłosnej
25 września - 1 października 2021 roku, ul. Rumiankowa 2/4 w Warszawie

Parafia św. Hieronima w Starej Miłosnej zaprasza do udziału we wspólnej modlitwie przed kopią obrazu MB Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.

Peregrynacja obrazu trwa w parafiach diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji od czerwca 2020 roku.

W liście organizatorów peregrynacji czytamy m.in.:

25 III 2020 roku Biskup Romuald Kamiński zawierzył Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski, wszystkich zagrożonych epidemią koronawirusa. /…/

Od początku czerwca z inicjatywy męskich wspólnot, obraz zaczął nawiedzać parafie w naszej diecezji, w których nadal kontynuowana jest modlitwa. Obraz z jednej parafii przewożony jest do kolejnej przed wieczorną mszą świętą w piątek i pozostaje w niej przez tydzień. /…/

13 VI 1999 r. Jan Paweł II odmówił przed katedrą praską Zawierzenie Patronce Warszawy i Strażniczce Polski, którym modlimy się w czasie obecnej epidemii.

„Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”

Matka Boża Łaskawa ma szczególne znaczenie dla naszego rejonu, bo właśnie tutaj 100 lat temu, miał miejsce za Jej przyczyną Cud nad Wisłą. Mogło nie być tego Cudu, ale Naród Polski bardzo gorliwie się modlił w obliczu śmiertelnego zagrożenia o pomoc. 16 VIII 2020 odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Matki Bożej Łaskawej w Radzyminie przy sanktuarium Jana Pawła II, jako wotum dziękczynne za Cud nad Wisłą i za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzyła i dalej obdarza.

Porządek nabożeństw:

DZIEŃ PIERWSZY - sobota 25 września

 • 17:45 – przywitanie obrazu przed kościołem, wprowadzenie i Msza Święta
 • 18:00 – Msza święta wg formularza uroczystości odpustowej św. Hieronima
 • 18:45-20:45 – rozważania i modlitwy prowadzone przez wspólnoty parafialne za diecezję, za pasterzy, kapłanów - o świętość życia i zaangażowanych diecezjan oraz dobre dzieła diecezjalne
 • 20:45 – zakończenie modlitw i Apel Jasnogórski;

DZIEŃ DRUGI - niedziela 26 września - ODPUST PARAFIALNY

Msze święte wg porządku niedzielnego (8:00, 10:00, 11:30 z udziałem dzieci, 13:00, 18:00)

 • 17:15 - Różaniec
 • 18:45 - wykład p. Ewy Storożyńskiej, po wykładzie do 20:45 – rozważania i modlitwy prowadzone przez wspólnoty parafialne – o błogosławieństwo dla wiernych i łaskę spotkania z Chrystusem dla niewierzących i wątpiących
 • 20:45 – zakończenie modlitw i Apel Jasnogórski;

DZIEŃ TRZECII – poniedziałek 27 września

 • 7:00 – Msza św., po Mszy do godz. 9:00 czas na osobistą modlitwę
 • 17:15 - Różaniec
 • 18:00 - Msza św., po Mszy do godz. 19:45 – rozważania i modlitwy prowadzone przez wspólnoty parafialne za Ojczyznę aby była Bogiem silna i wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu
 • 20:45 – zakończenie modlitw i Apel Jasnogórski;

DZIEŃ CZWARTY – wtorek 28 września

 • 7:00 – Msza św., po Mszy do godz. 9:00 czas na osobistą modlitwę
 • 17:15 - Różaniec
 • 18:00 - Msza Święta pod przewodnictwem bpa Jacka Grzybowskiego z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania, po Mszy do godz. 20:45 rozważania i modlitwy prowadzone przez wspólnoty parafialne za dzieci i młodzież parafii – aby byli wierni wartościom nieprzemijającym, i o zaangażowanie w życie parafialne
 • 20:45 – zakończenie modlitw i Apel Jasnogórski;

DZIEŃ PIĄTY – środa 29 września

 • 7:00 – Msza św., po Mszy do godz. 9:00 czas na osobistą modlitwę
 • 17:15 - Różaniec
 • 18:00 Msza św. poprzedzona Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po Mszy do godz. 20:45 – rozważania i modlitwy prowadzone przez wspólnoty parafialne za starszych, seniorów i wszystkich chorych – aby przez swoje cierpienia, modlitwą i aktywnością wskazywały na to, co najpiękniejsze i wartościowe i w tym duchu wychowywały młodsze pokolenia
 • 20:45 – zakończenie modlitw i Apel Jasnogórski;

DZIEŃ SZÓSTY – czwartek 30 września

 • 7:00 – Msza św., po Mszy do godz. 9:00 czas na osobistą modlitwę
 • 17:15 - Różaniec
 • 18:00 Msza św., po Mszy do godz. 20:45 – rozważania i modlitwy prowadzone przez wspólnoty parafialne za rodziny aby były rodzinami na wzór Świętej Rodziny
 • 20:45 – zakończenie modlitw i Apel Jasnogórski;

DZIEŃ SIÓDMY – piątek 1 października

 • 7:00 – Msza św., po Mszy do godz. 9:00 czas na osobistą modlitwę
 • 17:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i SPOWIEDŹ do godz. 18:30
 • 17:15 – Nabożeństwo Różańcowe przed Najświętszym Sakramentem
 • 18:00 – Msza Święta z intencją o duchowe owoce czasu Nawiedzenia i pożegnanie obrazu.
Dod. Jakub Troszyński 23.09.2021 o 15.46, akt. 24.09.2021 o 9.07