Diecezja Warszawsko-Praska
Wmurowanie kamienia węgielnego w Parafii MB Pompejańskiej
9 października 2021 roku, ul. Myśliborska 28

Duszpasterze i wierni Parafii
Matki Bożej Pompejańskiej
dzielą się radości i zapraszają
na uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego
pod świątynię parafialną.

Uroczystość odbędzie się w sobotę, 9 października 2021 roku
podczas Eucharystii o godzinie 12.00,
pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego.

Przeto tak mówi Pan Bóg:
«Oto Ja kładę na Syjonie kamień,
kamień dobrany, węgielny,
cenny, do fundamentów założony.
Kto wierzy, nie potknie się.
I wezmę sobie prawo za miarę,
a sprawiedliwość za pion».
Iz 28,16-17
Pięć lat wcześniej, 22 października 2016 roku,
poświęcenia krzyża i placu pod budowę świątyni
dokonał śp. ks. abp Henryk Hoser SAC.
Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 17.09.2021 o 10.29, akt. 17.09.2021 o 10.40