Diecezja Warszawsko-Praska
V Nocna Droga Różańcowa (video, foto)
15/16 października 2021 roku; Legionowo – Warszawa-Żerań

V Nocna Droga Różańcowa przeszła z Legionowa do Warszawy. Wydarzenie modlitewne odbyło się w nocy z 15 na 16 października. Pielgrzymka rozpoczęła się wieczorem o godzinie 22 w kościele garnizonowym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP. Mszy Świętej przewodniczył biskup Jacek Grzybowski.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej mówił, że mimo osłony nocy Pan Bóg widzi każdy dobry, szczery gest człowieka.

W jakimś sensie my też jesteśmy wpisani w logikę widzenia Bożego, ponieważ jeśli w nocy podejmujecie trud drogi różańcowej, to właśnie dlatego, że w nocy większość ludzi odpoczywa po swoich obowiązkach, po pracy. Zatem wasze doświadczenie wiary, doświadczenie duchowości po ludzku może przejść absolutnie niezauważone – tutaj, w okolicach Legionowa, Choszczówki, Płud, Tarchomina. Nikt tego nie dostrzeże lub dostrzeże niewielu. Nie zostanie to zobaczone przez zewnętrzny świat, ale podejmujemy trud pielgrzymki, różańca, medytacji nad dziejami zbawienia, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że Bóg jest tym, który widzi. On widzi wszystko, nic przed jego oczami się nie skryje. Widzi nasze motywacje, intencje, gorliwość lub jej brak. Pan Jezus mówi to nie po to, żeby nas niejako pogrążyć w jakimś smutku, rezygnacji: przed Bogiem nikt nie ucieknie. Nie! Mówi to, żeby dodać nam otuchy, odwagi. Cokolwiek dobrego, pięknego, prawdziwego uczynisz, Bóg tego nie zapomni, Bóg to dostrzeże. Choćby nikt nie widział, to Pan Bóg widzi. Bóg odda Tobie w takim znaczeniu, że dobro, które po ludzku realizujesz tu na ziemi, On będzie realizował tysiąckrotnie w doświadczeniu nadprzyrodzonym – w życiu wiecznym.

Biskup Jacek Grzybowski podkreślał, że modlitwa uczestników drogi różańcowej ma wielką moc wynagradzającą Panu Bogu za nasze grzechy.

Prosimy Boga, żeby dał nam siły, aby dał nam moce do trwania przy Ewangelii, ale także błagać Boga, aby wybaczył nam nasze grzechy, aby nas z nieprawości wyprowadził, aby dał nam łaskę. Bóg, który liczy wszystkie włosy na naszej głowie - pięknie mówi dzisiejszy tekst - jest naprawdę zatroskany o nasze dusze. Będzie chwytał się każdej modlitwy, intencji, czystej miłości, aby napełnić łaską świat i aby ten świat ratować przed złem grzechu. Niech zatem w tej trasie, którą obieracie, w całym tym trudzie, zmęczeniu, kryzysach, które będą, zniechęceniu, a może także w tym, co przyjdzie jutro, pojutrze, jakichś momentach trudnych, niech będzie wasza czysta intencja. Intencja wynagradzająca, intencja błagająca. Niech Pan, który widzi nas, który nas prowadzi, jednocześnie przebaczy nam grzechy i pozwoli nam realizować prawdziwą naukę Ewangelii.

Nad ranem pielgrzymi dotarli do kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej przy ulicy Myśliborskiej w Warszawie, gdzie została odprawiona Msza Święta.

V Nocna Droga Różańcowa
15/16 października 2021 roku

Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 22.00 w kościele garnizonowym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie, której prawdopodobnie będzie przewodniczył ks. bp Ordynariusz Romuald Kamiński.

Ogólny plan przejścia:

  • Po Mszy Świętej w grupach 10-15 osobowych ruszymy w Drogę, do Kaplicy Prymasowskiej kard. St. Wyszyńskiego;
  • następnie przejdziemy do kościoła Narodzenia NMP na Płudach (ul. Klasyków);
  • w dalszej kolejności przejdziemy do kościoła Św. Jakuba (ul. Mehoffera);
  • stamtąd do Kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej (ul. Myśliborska 28);
  • zakończenie V Nocnej Drogi Różańcową Mszą Świętą dziękczynną, której przewodniczył będzie ks. Roman Kot (ok. 7.00).
  • Szczegóły dotyczące marszruty tegorocznej trasy w załączniku.

Intencją tegorocznej Drogi będzie
podziękowanie Matce Bożej za opiekę i troskę w czasie pandemii,
podziękowanie za wyniesienie na ołtarze Prymasa Tysiąclecia,
modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
i dalszą opiekę NMP nad naszym Narodem i mieszkańcami naszej Diecezji.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 15.09.2021 o 10.35, akt. 16.10.2021 o 9.50