Diecezja Warszawsko-Praska
Pierwsze spotkanie kursu dla kandydatów na szafarzy nadzwyczajnych
16 października 2021 roku, ul. Kobielska 10

W sobotę, 16 października 2021
o godz. 10.00,
w Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła,
ul. Kobielska 10,
rozpocznie się kurs dla kandydatów
na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

W programie pierwszego spotkania:

ks. dr Paweł Cieślik, Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym.
ks. dr Paweł Cieślik, Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa.
ks. dr Paweł Cieślik, Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
ks. dr Paweł Cieślik, Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo.
Msza Święta, a po niej sprawy organizacyjne kursu – ks. Mateusz Kulikowski

Informacje organizacyjne:

  • Rozpoczęcie kursu będzie uzależnione od liczby zgłoszonych kandydatów.
  • Przypominamy, że w naszej diecezji kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
  • W zgłoszeniu przygotowanym i podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego, adres mailowy oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.
  • Ksiądz proboszcz zobowiązany jest również do opłacenia kosztów kursu w wysokości 100 zł (m.in. zakup książek). Opłata będzie pobierana przy okazji pierwszego spotkania.
  • Zgłoszenia prosimy kierować do Kurii - do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 roku.
Dod. Joanna Solak 12.08.2021 o 12.24, akt. 11.10.2021 o 12.51