Diecezja Warszawsko-Praska
Dzwony w godzinie „W”
1 sierpnia 2021 roku

1 sierpnia 2021
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją prosimy o włączenie dzwonów
we wszystkich świątyniach Diecezji
w niedzielę, 1 sierpnia, o godzinie 17.00, w godzinie „W”.

Włączymy się w ten sposób w hołd oddawany
poległym powstańcom
- żołnierzom i mieszkańcom Miasta Nieujarzmionego.

Dod. Joanna Solak 23.07.2021 o 11.24, akt. 23.07.2021 o 11.26