Diecezja Warszawsko-Praska
Wymiana dowodów osobistych
do 31 grudnia 2007

Warszawa, dnia 20 czerwca 2007 r.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Janusz Kaczmarek, zwrócił się do Wojewodów o podjęcie działań zmierzających do sprawnego przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wymiany dowodów osobistych, które tracą ważność z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Po 1 stycznia 2008 roku obywatele posługując się książeczkowym dowodem osobistym nie będą mogli załatwić różnego rodzaju formalności m.in.: nie wypłacą pieniędzy z banku, nie otrzymają kredytu, nie odbiorą korespondencji z poczty lub nie załatwią formalności u notariusza.

Aktualnie w skali kraju pozostaje do wymiany około 10 mln dowodów osobistych.

W Województwie Mazowieckim zostały podjęte odpowiednie kroki informacyjne oraz organizacyjne w celu sprawnego przeprowadzenia akcji wymiany dowodów osobistych. Jednak z uwagi na rangę problemu zwracam się do Waszej Ekscelencji z uprzejmą prośbą o pomoc w przekazaniu powyższej informacji parafiom w celu jej rozpowszechnienia i zwrócenia wiernym uwagi na termin wymiany dokumentów oraz utrudnienia związane z brakiem nowego dowodu osobistego.


Z wyrazami szacunku

Jacek Sasin
Wojewoda Mazowiecki

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź
Biskup Warszawsko-Praski
ul. Floriańska 2a
03-707 Warszawa

Dod. Ks. Wojciech Lipka 21.07.2007 o 12.25