Diecezja Warszawsko-Praska
Święto Miłosierdzia Bożego (retransmisja, foto)
11 kwietnia 2021 r., Dom św. Faustyny

Święto Miłosierdzia, zwane również Niedzielą Miłosierdzia Kościół obchodzi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Dla całego Kościoła ustanowił je 30.04.2000 r., w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, papież Jan Paweł II. W tym dniu, w godzinie Miłosierdzia uroczysta Msza Święta po przewodnictwem bpa Jacka Grzybowskiego została odprawiona na terenie przy Domu św. s. Faustyny w Ostrówku.

Przywołując dzisiejszą kolektę bp Jacek Grzybowski powiedział, że przyjęcie wszystkich sakramentów nie gwarantuje bycia człowiekiem wiary:

Można przyjąć wszystkie sakramenty, można być ochrzczonym, być u pierwszej Komunii Świętej, być wybierzmowanym, a nie mieć w pewnym momencie wiary. Ostatecznie tylko wiara przeżywana w duchu sakramentalnym sprawia, że łaska Jezusa Chrystusa może działać. Te zdroje Miłosierdzia Bożego, które wylewają się dziś na cały świat, one potrzebują wierzących serc.

Kto czytał uważnie Dzienniczek św. Faustyny zauważył, jak często ona mówi o smutku Jezusa związanym z brakiem wiary w sercu człowieka.

Biskup Jacek Grzybowski odwołując się do nowenny poprzedzającej Święto Bożego Miłosierdzia, której tekst zaczerpnięty jest bezpośrednio z Dzienniczka św. s. Faustyny, zwrócił szczególną uwagę na tekst przypadający na dzień siódmy.

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Duchowny skomentował:

Mam nadzieję, że to o nas, że staramy się być czcicielami, propagatorami Miłosierdzia Bożego. Świat na swoich barkach nie trzymają wielcy politycy z pierwszych stron gazet, wielkie koncerny i wielkie armie. Świat na barkach trzymają nieznani, bezimienni, rozproszeni po świecie czciciele Bożego Miłosierdzia. Starajmy się być w tej wspólnocie niewidzialnych, ale prawdziwych czcicieli dobra, podtrzymujących świat w istnieniu.

Retransmisja:

Fotorelacja z uroczystości znajduje się tutaj.

Zapraszamy wszystkich, którzy co roku uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Bożego Miłosierdzia w Ostrówku przy Domu Św. Faustyny, a także tych, którzy pragną łączyć się z nami w tym wyjątkowym Dniu do wspólnej modlitwy! Eucharystia będzie sprawowana przez ks. bp. Jacka Grzybowskiego przy ołtarzu polowym (zachowując reżim sanitarny).

Będzie to uroczystość odpustowa, co wynika z Dekretu ks. bp. Romualda Kamińskiego z dnia 26 grudnia 2020 r.

Plan Uroczystości Święta Bożego Miłosierdzia

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 Msza św.

Zapraszamy, by wspólnie uwielbić Boże Miłosierdzie!

W Święto Miłosierdzia Bożego nie będzie możliwe zwiedzanie Domu Faustyny z racji na narodową kwarantannę.

Dod. S. Weronika Zajkowska ZSJM 7.04.2021 o 12.33, akt. 14.04.2021 o 8.18