Diecezja Warszawsko-Praska
Loretańskie drogowskazy: Różaniec światłem i nadzieją
11-13 maja 2013 roku

„Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w „szkole” Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie” (Jan Paweł II).

Te rekolekcje organizowane są w szczególnym czasie: w maju, miesiącu maryjnym, od 11 do 13 maja a więc w dniach nawiązujących do objawień Fatimskich – chcemy w ten sposób przez Maryję, a szczególnie przez Różaniec, umocnić siebie i dawać siebie innym, tym bardziej, gdy tak wiele niepewności doświadczyliśmy przez ponad rok trwającą pandemię.

W tych rekolekcjach spotkamy Maryję, która sama przeszła przez cierpienia, niezrozumienie, osamotnienie, doznała tak wielu doświadczeń. Jest naszą Panią i Matką oraz Królową, która pragnie nam towarzyszyć i wspierać w różnych życiowych sytuacjach – wszystkich; tych trudnych i w tych, kiedy mamy dokonywać odpowiedzialnego wyboru, podejmować ważne decyzje, a także wówczas, kiedy pragniemy wielbić Ją i Jej dziękować za otrzymane łaski, za Jej obecność.

Różaniec światłem i nadzieją
11-13 maja 2021 roku

  • rekolekcje prowadzi ks. Józef Dziduch, moderator diecezjalny Żywego Różańca w archidiecezji lubelskiej
  • w programie: Eucharystia, konferencje, adoracja, możliwość spowiedzi świętej i rozmowy indywidualnej
  • rozpoczęcie 11 maja o godz. 13.00, zakończenie 13 maja o godz. 15.00
  • zapisy i informacje:
    • e-mail: centrum@loretto.pl
    • tel.: 510 099 949, 29/741 17 87
    • loretto.pl
Dod. Joanna Solak 6.04.2021 o 15.43