Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie Rady Kapłańskiej
20 kwietnia 2021 roku

Informujemy o spotkaniu Rady Kapłańskiej.

Odbędzie się ono we wtorek, 20 kwietnia 2021 roku,
o godz. 10.00 w Akademiku Praskim.

W skład Rady wchodzą:

 • przewodniczący: ks. bp Romuald Kamiński
 • z urzędu:
  • ks. bp Jacek Grzybowski
  • ks. prał. Jarzy Gołębiewski
  • ks. prał. Stanisław Markowski
  • ks. Maciej Radzikowski
  • ks. prał. Dariusz Szczepaniuk
  • ks. prał. Krzysztof Warchałowski
 • z nominacji:
  • ks. prał. Krzysztof Cyliński
  • ks. Edmund Modzelewski SDB
  • ks. prał. Zygmunt Wirkowski
  • ks. prał. Grzegorz Zagórowski
 • z wyboru:
  • ks. Konrad Biskup
  • ks. kan. Janusz Kopczyński
  • ks. Marek Lemiech
  • ks. prał. Bogdan Lewiński
  • ks. Przemysław Macios
  • ks. Mariusz Ochnik
  • ks. Przemysław Połomski
  • ks. Zbigniew Rajski
  • ks. prał. Bogdan Sankowski
  • ks. prał. Kazimierz Seta
  • ks. prał. Krzysztof Waligóra
  • ks. Paweł Włas

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 24.03.2021 o 10.38, akt. 26.03.2021 o 10.01