Diecezja Warszawsko-Praska
Zalecenia liturgiczne na Niedzielę Palmową
28 marca 2021 roku

Wielebni Księża,

1. Zgodnie z zaleceniem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w Niedzielę Palmową w tym roku upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. Ze względu na pandemię istnieje możliwość procesyjnego przejścia przez świątynię, ale jedynie z udziałem asysty. Pokropienia palm należy dokonać w tradycyjnej formie z użyciem świeżej wody pobłogosławionej przed każdą liturgią.

2. Przypominamy o stosowaniu aktualnych obostrzeń sanitarnych: limit osób, dystans społeczny, zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk.

3. Wskazania liturgiczne na Triduum Paschalne podamy do wiadomości w najbliższym czasie.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 20.03.2021 o 12.38, akt. 22.03.2021 o 12.12