Diecezja Warszawsko-Praska
Internetowe Zanurzenie w Słowo - „Z Miłości…”
20 marca 2021 roku, z Domu Św. Faustyny w Ostrówku

W czasie Zanurzenia w Słowo pragniemy stanąć blisko Jezusa i Jego Apostołów, by uczestniczyć w ostatniej Wieczerzy Pańskiej razem z Nimi.

W atmosferze modlitwy będziemy pogłębiać tak dobrze nam znane ze Mszy Świętej słowa, które wypowiada kapłan nad chlebem i winem, by stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. A to wszystko po to, by zaistniało w każdym uczestniku przekonanie, że ten akt Miłości Boga był i jest skierowany osobiście do każdego z nas.

Zapraszamy tych, którzy pragną doświadczyć spotkania i bliskości z Panem w Jego Słowie o Eucharystii. Otwórzmy nasze serca na dar Miłości dla nas. Podarujmy sobie czas na słuchanie tego, co tak dobrze znamy: To jest Ciało Moje.., to jest Krew Moja... . Rozważać będziemy fragment: Łk 22,14-20.

Naszej modlitwie będą towarzyszyły wprowadzania do poszczególnych momentów drogi Lectio Divina, czyli Bożego Czytania, które przygotuje dla nas s. Rachela Waszkiewicz – przełożona domu zakonnego w Ostrówku.

Opłata za uczestnictwo w Zanurzeniu w Słowo online jest dowolna, a będzie to wówczas formą wsparcia misji naszych sióstr pracujących w Sierra Leone, za co już teraz z góry dziękujemy.

  • Zainteresowanych po informacje organizacyjne zapraszamy tutaj.
  • Zgłoszenia: s.faustyna.ostrowek@gmail.com
Dod. Joanna Solak 16.03.2021 o 14.42