diecezja.waw.pl/7349Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Oddanie Maryi wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort - kolejna seria przygotowania do złożenia aktu.
11 lutego – 25 marca 2021 roku

Oddanie Maryi wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort
Kolejna seria przygotowania do złożenia aktu.

11 lutego – 25 marca 2021 roku
Organizuje i zaprasza parafia św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu.
Dokument został dodany dnia 11.02.2021 o 13.28