Diecezja Warszawsko-Praska
Bp Kamiński: Chorzy nie mogą być pozostawieni bez opieki (foto, audio)
7-11 lutego, obchody XXIX Światowego Dnia Chorego

Osoba chora oczekuje na naszą pomoc. Ona nie może być pozostawiona bez opieki – powiedział bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia, na konferencji prasowej online przed XXIX Światowym Dniem Chorego, podczas której zostało zaprezentowane orędzie papieża Franciszka na tę okazję.

Sytuacja osoby chorej staje się trudna. Ci wszyscy, którzy są obok osoby chorej, muszą wiedzieć, że osoba będąca w takiej potrzebie a nie innej oczekuje na naszą pomoc. Ona nie może być pozostawiona bez opieki. Ale aby to wszystko stało się realne i owocne musimy zdobyć zaufanie tej osoby

– zaznaczył bp Kamiński.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia podkreślił, że sytuacja osoby chorej to jest sytuacja wyjątkowa.

Dopóki nie doświadczymy tego na sobie, to nie mamy o tym pojęcia. Dlatego ci wszyscy, którzy pragną pomóc i zając miejsce przy osobie chorej, muszą mieć pojęcie co trzeba czynić, jak się zachować, co sobą reprezentować, aby tej osobie autentycznie pomóc. Po pierwsze trzeba być blisko takiej osoby. Tam gdzie jest to możliwe musi być bliskość fizyczna, która jest ogromnie ważna.

Z kolei prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie i członek Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, zwróciła uwagę na kwestię wsparcia społecznego i duchowego dla pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Nawiązała do dwóch akcji Towarzystwa pt. „Porozmawiaj ze mną” i „Podnieś mnie na duchu”.

Chodzi o wsparcie i zachętę, by nawet przez telefon rodzina chciała powiedzieć bliskiemu ważne słowa.

– zaznaczyła prof. Krajnik.

Odnosząc się do orędzia papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Chorego, prof. Krajnik zauważyła, że „papież podkreślił, iż bliskość przeżywa się nie tylko osobiście, ale w wymiarze wspólnotowym”. Odniosła się również do tego, co papież nazywa w orędziu „podejściem całościowym” do pacjenta oraz umieszczeniem w centrum opieki godności chorego.

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie jest organizatorem Ogólnopolskiego programu wsparcia chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19, którego partnerem jest Konferencja Episkopatu Polski. Szpital umożliwia choremu na COVID-19 kontakt telefoniczny z osobami bliskimi, zwracając w tym zakresie szczególną uwagę na pacjentów niesamodzielnych, w stanie ciężkim i w stanie zagrożenia życia. Szpital monitoruje potrzeby kontaktu telefonicznego z bliskimi wśród pacjentów umierających i inicjuje taki kontakt z bliskimi (nawet wtedy, gdy świadomość chorego jest ograniczona). Do programu włączyło się niemal 120 szpitali z całej Polski.

Zbigniew Terek, dyrektor Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podjął temat tego, jak służba zdrowia zmierzyła się z sytuacją pandemii.

Były to trudne decyzje, aby zachować balans między łóżkami dla pacjentów chorych na Covid-19, a chorych na inne choroby.

Dyrektor Terek podkreślił, że działań systemowych związanych z pandemią było mnóstwo. M.in. doposażano szpitale w niezbędne instalacje tlenowe i respiratory. Zaangażowano sporą część żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 roku. Przypada co roku 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Celem tego Dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa i katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomocy chorym w dostrzeżeniu wartości i sensu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej.

Źródło: www.episkopat.pl

Foto z videokonferencji

Dzień wcześniej, w niedzielę 7 lutego, Msza Święta z udziałem środowisk medycznych w bazylice św. Krzyża rozpoczęła centralne obchody XXIX Światowego Dnia Chorego. Eucharystię celebrował biskup Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Podczas homilii pasterz naszej diecezji nawiązał do tegorocznego Orędzia papieża Franciszka na Dzień Chorego:

Cenimy sobie corocznie kierowane do chorych i do nas wszystkich Orędzie papieskie. Warto zapamiętać kilka bardzo praktycznych wskazań. Ojciec Święty w swoim słowie pragnie zwrócić nam uwagę na zaufanie, jako niezbędne przy opiece nad chorym.

Temat orędzia, które kieruje w tym roku brzmi: «Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście» (Mt 23, 8) Już sama myśl główna zawarta w słowie Zbawiciela jest wyjątkowo ważną katechezą. Można by rzec, ze w tym tytule zawiera się całość ukierunkowania naszego życia, w chwilach szczególnie trudnych. W centrum naszego życia, wszelkiego działania, naszych planów i nadziei ma być Jezus, który jest naszym Nauczycielem. Wokół siebie mamy naszych braci i nasze siostry. Nikt z nich nie powinien być dla nas jak obcy. Jeśli prawdą jest, że miłujemy Boga to wtedy wszyscy wokół będą prawdziwie naszymi braćmi i siostrami. Miejmy do siebie zaufanie.

Biskup Romuald Kamiński podkreślił także potrzebę niesienia chorym naszego wsparcia, również w wymiarze duchowym. Zaapelował o troskę o życie sakramentalne szczególnie wtedy, kiedy cieszymy się dobrym zdrowiem:

Kiedy mówimy o chorobie, cierpieniu, pandemii, nie są to pojęcia abstrakcyjne. To konkretny człowiek, któremu trzeba służyć, być z nim solidarnym, przez bliskość cielesna i duchową nieść wsparcie, pocieszenie, ulgę, nadzieję.

W tym miejscu konieczne jest przypomnienie, jak ważna jest posługa sakramentalna. Bardzo wielu chorych doświadczyło w czasie pandemii sporego ograniczenia w dostępie do sakramentów pokuty i Eucharystii. Niemożliwość dowolnego przemieszczania się kapelanów po oddziałach szpitalnych sprawia, że wiele osób chorych bardzo przeżyło trudny czas bez tego wyjątkowego wsparcia. To przypomniało nam o potrzebie większej troski o życie sakramentalne, kiedy jesteśmy zdrowi i mamy możliwości. Nie lekceważmy i nie pozostawiajmy tak ważnych spraw na nieokreślony czas.

Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia podziękował osobom zaangażowanym na rzecz pogłębienia wiedzy i świadomości dotyczącej duchowej opieki nad chorym.

Dziękuję Polskiemu Towarzystwu Opieki Duchowej w Medycynie. Wasze działania zmierzają do lepszego zrozumienia potrzeb duchowych chorego – szczególnie pacjenta w szpitalu. Cenne są wysiłki, aby dobrze przygotować wszystkich, którzy znajdą się przy łóżku chorego. Takiego – rzekłbym – profesjonalnego przygotowania wymagają zarówno kapelani, cała służba zdrowia i wolontariusze. Coraz bardziej stajemy się świadomi, że w chwili choroby, szczególnie wtedy gdy zagraża ona życiu, ciężar naszych rozważanych spraw i podejmowanych decyzji przesuwa się ku wartościom duchowym. W takiej sytuacji ważna jest owa dzisiejsza refleksja Apostoła Narodów – św. Pawła – I Listu do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (por. 1 Kor 9, 16-19. 22-23). Dopowiem – w takiej sytuacji!

Zapis homilii bpa Romualda Kamińskiego:

Fotorelacja znajduje się tutaj.

Kolejnym wydarzeniem w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego była Msza Święta z udziałem osób życia konsekrowanego.

Wśród uczestniczących w modlitwie byli przedstawiciele różnych zgromadzeń zakonnych, którzy na co dzień swą posługą otaczają chorych i cierpiących. Eucharystii, sprawowanej w auli kurialnej, przewodniczył bp Romuald Kamiński.

Słowo wstępu wygłosił ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Jak zaznaczył eucharystia jest najlepszą duchową szczepionką, którą osoby konsekrowane mogą dzielić się z chorymi:

Co możemy dać chorym my, jako osoby konsekrowane, które są blisko Jezusa, które naśladują Go przez rady ewangeliczne – ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Możemy dać Eucharystię – najcenniejszy dar duchowy dla personelu medycznego i pacjentów. W ten sposób to jest taka szczepionka duchowa, którą możemy im przekazać.

W homilii biskup Romuald Kamiński zaznaczył, że by służyć drugiemu w potrzebie, konieczne jest zobaczenie wielkiej wagi każdego człowieka:

Przeżywając te trudności, doświadczenia nabraliśmy pewnego zrozumienia i wykształciły się formy służebne tak, by człowiek chory mógł być jak najlepiej obsłużony i od strony duchowej i od strony zabezpieczenia medycznego. Żeby w tym wszystkim się odnaleźć, żeby wiedzieć dlaczego to jest takie ważne, to trzeba najpierw zrozumieć, jak ważny jest człowiek.

Przywołując patronkę dnia dzisiejszego – św. Scholastykę przypomniał pytania, jakie każdy człowiek powinien stawiać przy codziennym rachunku sumienia:

Oddała się na służbę Bogu i ludziom całkowicie. To znaczy w programie codziennym dzisiejszej świętej i tych, których ze sobą pociągnęła, były zawsze aktualne dwa pytania – czy to dzisiejsze zagospodarowanie dnia przyczyniło się do większej chwały Bożej i czy skorzystał na rozwoju duchowym i doczesnym brat i siostra, a więc moi bliźni. Każdy z nas musi te pytania choćby czyniąc rachunek sumienia wieczorem, czy przed spowiedzią, uwzględnić.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał najpierw w imieniu osób konsekrowanych – o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i Konsulty Zakonów Męskich w Polsce, prowincjał redemptorystów:

Towarzyszenie ludziom w chorobie, podejście do łóżka, kapelani wiedzą najlepiej, jest spotkaniem z człowiekiem w bardzo trudnym momencie jego życia, ale bardzo ważnym. Są to najważniejsze chwile życia tego człowieka i wy macie taką możliwość, powołanie, misję, że pomagacie ludziom doświadczyć, przeżyć to wydarzenie jako etap sensowny. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu, ale ma sens, gdy jest znoszone z miłością, gdy jest podjęte. Jezus nas tego nauczył.

Następnie do chorych zwróciła się M. M. Beata MAZUR USJK, przełożona generalna SS Urszulanek SJK:

Staje wobec was z drżeniem i pokorą, świadoma tajemnicy, którą niesiecie i której doświadczacie. Tajemnicy choroby i cierpienia. W cichym, ukrytym przed światem znoszeniu swojego bólu i bezradności możecie wyprosić wiele łask. Cierpienie złączone z cierpieniem Jezusa ma moc zbawczą i wynagradzającą.

Fotorelacja znajduje się tutaj.

Dod. Jakub Troszyński 8.02.2021 o 16.47, akt. 11.02.2021 o 11.58