Diecezja Warszawsko-Praska
Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy - nawiedzenie w sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu
5-12 lutego 2021 roku, ul. Fieldorfa 1
Parafia św. Ojca Pio zaprasza do udziału we wspólnej modlitwie przed kopią obrazu MB Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.
Peregrynacja obrazu trwa w parafiach diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji od czerwca 2020 roku. W DW-P obraz nawiedził blisko 30 parafii i ośrodków.

W liście organizatorów peregrynacji czytamy m.in.:

25 III 2020 roku Biskup Romuald Kamiński zawierzył Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski, wszystkich zagrożonych epidemią koronawirusa. /…/
Od początku czerwca z inicjatywy męskich wspólnot, obraz zaczął nawiedzać parafie w naszej diecezji, w których nadal kontynuowana jest modlitwa. Obraz z jednej parafii przewożony jest do kolejnej przed wieczorną mszą świętą w piątek i pozostaje w niej przez tydzień. /…/

13 VI 1999 r. Jan Paweł II odmówił przed katedrą praską Zawierzenie Patronce Warszawy i Strażniczce Polski, którym modlimy się w czasie obecnej epidemii.
„Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”

Matka Boża Łaskawa ma szczególne znaczenie dla naszego rejonu, bo właśnie tutaj 100 lat temu, miał miejsce za Jej przyczyną Cud nad Wisłą. Mogło nie być tego Cudu, ale Naród Polski bardzo gorliwie się modlił w obliczu śmiertelnego zagrożenia o pomoc. 16 VIII 2020 odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Matki Bożej Łaskawej w Radzyminie przy sanktuarium Jana Pawła II, jako wotum dziękczynne za Cud nad Wisłą i za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzyła i dalej obdarza.

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy
Nawiedzenie sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu

5-12 lutego 2021 roku

Porządek nabożeństw:

 • niedziela: Msze św. o 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego), 16.15, 18:00, 20:30
 • dni powszednie: Msze św. o 7:00, 8:00, 9:00, 15:00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego), 18:00, 20.30 - Msza św. z formularza o Najświętszej Maryi Pannie, w intencjach, które będzie można składać do skrzynki przy obrazie Matki Bożej Łaskawej.
 • w dni powszednie będziemy odmawiać Różaniec św.:
  • część radosna - po Mszy św. o godz. 9:00
  • część światła - po Aniele Pańskim o godz. 12:00
  • część bolesna - po Mszy św. o godz. 15:00
  • część chwalebna - godz. 20:00
Dod. Joanna Solak 5.02.2021 o 17.04, akt. 11.02.2021 o 12.39