Diecezja Warszawsko-Praska
Wieczór z Maryją – zaproszenie do wspólnej modlitwy
30 stycznia 2021 roku, ul. Fieldorfa 1

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
zaprasza na wspólną modlitwę:

Oddanie Maryi. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

30 stycznia 2021 roku
Sanktuarium św. Ojca Pio, ul. Fieldorfa 1
Eucharystia o godz. 18.00
Dod. Joanna Solak 28.01.2021 o 10.27