Diecezja Warszawsko-Praska
Kolędnicy Misyjni dla masajskich dzieci – zbiórka internetowa
do 10 stycznia 2021 roku

Trwa tegoroczna akcja Kolędników Misyjnych! Przeżywamy dość wyjątkowy i niełatwy dla nas wszystkich czas pandemii. Jest to także trudny czas dla tych najuboższych i najbardziej potrzebujących, również dla dzieci w krajach misyjnych. W związku z tym, że tradycyjne kolędowanie w domach nie będzie tym razem możliwe, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, korzystając z pomocy portalu www.katolikwspiera.pl, prowadzą zbiórkę internetową, która potrwa do 10 stycznia!

A wszystko po to, aby ‒ pomimo trudnej sytuacji świata ‒ nie pozostawić masajskich dzieci bez pomocy. Te dzieci, z bardzo kolorowego i „egzotycznego” ludu zamieszkującego północną Kenię i Tanzanię, nie mają łatwego życia. Od najmłodszych lat potrafią zajmować się zwierzętami i zbieraniem miodu, ale większość z nich nie umie czytać ani pisać. Masajowie mówią językiem maa, zaś w Tanzanii językiem oficjalnym jest suahili i angielski. Dzieci masajskie, które chodzą do szkoły, mają duże problemy, ponieważ w tych językach odbywają się lekcje. Nauka jest więc dla nich wielkim wyzwaniem, a ponadto klasy szkolne są przepełnione. Mają też bardzo daleko do szkoły. Żeby się uczyć, uczyć muszą pojechać do miasta, co jest bardzo kosztowne. To starszyzna plemienna decyduje, które dziecko będzie się uczyło, a które nie.

Dzieci nie są też objęte opieką lekarską. Wiele z nich potrzebuje operacji chirurgicznych. Kiedy się zdarzy, że jakieś dziecko urodzi się z rozszczepem wargi albo inną deformacją, nie ma łatwego życia w swojej wiosce. Traktowane jest jako „inne”, czyli „enwoki”. I często za tę inność płacą najwyższą cenę... cenę własnego życia. Wszystko bowiem, co jest „enwoki”, według Masajów jest „przeklęte” i może sprowadzić na wioskę nieszczęście. To, co w Polsce można wyleczyć prostym zabiegiem czy rehabilitacją, w Tanzanii staje się zazwyczaj wyrokiem śmierci. Innym ogromnym problemem jest brak dostępu do czystej wody. Picie brudnej powoduje wiele poważnych chorób. Jest więc pilna potrzeba budowy studni.

W tym roku z powodu pandemii trudno będzie kolędnikom misyjnym dotrzeć do zwykle odwiedzanych osób i miejsc. Naszych „bohaterów” tegorocznego projektu można wesprzeć internetowo na katolikwspiera.pl.

Pomóż masajskim dzieciom.

Ks. Marcin Brzeszczyński
Dyrektor Diecezjalny PDM

Dod. Joanna Solak 4.01.2021 o 13.34, akt. 4.01.2021 o 13.41