Diecezja Warszawsko-Praska
Opłatek kapłański AD 2020.

Wielebni Księża,

Pragnę poinformować, że ze względu na sytuację epidemiczną opłatek kapłański nie może się odbyć w takiej formie, jak dotychczas.

Naszą jedność i życzliwość wyraźmy poprzez wzajemną braterską modlitwę.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 22.12.2020 o 10.16, akt. 22.12.2020 o 12.10