Diecezja Warszawsko-Praska
Uroczyste poświęcenie dzwonów w parafii św. Wawrzyńca w Gliniance.
20 grudnia 2020 roku, Glinianka

W IV Niedzielę Adwentu,
20 grudnia 2020 roku,
podczas uroczystej Eucharystii o godz. 12.45
ks. bp Romuald Kamiński
dokona uroczystego pobłogosławienia dzwonów.

  • Obrzęd Błogosławieństwa

Jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień, bo gromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowe dzwony dla naszego kościoła. Dzwony maja ścisły związek z życiem ludu Bożego: ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem tę cząstkę Kościoła albo poszczególnych wiernych.
Niech pobożny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwi nas na głos dzwonów: ilekroć go usłyszymy, pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia z Chrystusem.

  • Modlitwa Błogosławieństwa
    Celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa

Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze Mojżeszowi, poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę.
Pobłogosław + te nowe dzwony i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą ich głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Duży dzwon: św. Jan Paweł II (260 kg)

Awers: wizerunek św. Jana Pawła II.
Napis: Św. Janie Pawle II módl się za nami.

Rewers: herb bp. Romualda Kamińskiego
Napis: Wdzięczni Bogu za dar Papieża Polaka Jana Pawła II w stulecie jego urodzin Wierni parafii św. Wawrzyńca w Gliniance oraz Fundatorzy A.D. 2020

Mniejszy dzwon: św. Roch (130 kg)

Awers: wizerunek św. Rocha.
Napis: Św. Rochu módl się za nami.

Rewers: herb bp. Marka Solarczyka.
Napis: Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie! W roku pandemii Covid-19 oddający się w opiekę Matki Bożej Glinieckiej Wierni parafii św. Wawrzyńca w Gliniance i Fundatorzy A.D. 2020.

Zapraszamy do galerii.

W Parafii Glinianka św. Roch był czczony od pokoleń. Jego wizerunek wisi przy chrzcielnicy,
a na jego wspomnienie odbywał się obrzęd błogosławieństwa zwierzyny hodowlanej.
W roku pandemii wierni zaczęli go ponownie szczególnie przyzywać jako patrona od zarazy.

W Parafii są już dwa dzwony z 1946 roku: św. Wawrzyniec (dzwon historyczny, nieczynny)
i August (po renowacji).

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 15.12.2020 o 13.16, akt. 15.12.2020 o 13.19