Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. Józef Kamiński
Zmarł 29 listopada, pogrzeb 2 i 3 grudnia 2020 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W I Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020 roku,
w godzinach porannych (9.20)
w Hospicjum Księży Orionistów w Wołominie
w wieku 86 lat,
w 62. roku kapłaństwa,

zmarł
ś. † p.
ks. prał. Józef Kamiński

Organizator, pierwszy proboszcz,
budowniczy świątyni i plebanii
Parafii MB Królowej Polski

Ksiądz Józef urodził się 16 marca 1934 roku w Kamińskich Cioskach. Pochodził z Parafii Przemienienia Pańskiego w Poświętnem (Diecezja Łomżyńska).

Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 sierpnia 1959 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Mikołaja Bp. w Grójcu (1959-1961; AW), św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze (1961-1963), św. Wawrzyńca DM (1963-1965; DŁ), Bożego Ciała w Warszawie na Kamionku (1965-1972; od kwietnia do grudnia 1970 roku pełnił w niej funkcję administratora).

W listopadzie 1972 roku jako proboszcz objął Parafię św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie (DŁ). Po 13 latach został skierowany do Wołomina – jako wikariusz Parafii MB Częstochowskiej (15.06. 1985- 01.09.1986) był jednocześnie delegowany do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Wołominie.

1 września 1986 roku odebrał nominację na proboszcza Parafii MB Królowej Polski w Wołominie. Organizował jej struktury, wybudował świątynię parafialną i plebanię. Jako proboszcz posługiwał wspólnocie wiernych do 15 lipca 2012 roku – po przejściu na emeryturę pozostał w Parafii jako rezydent. W sumie posługiwał w Wołominie ponad 35 lat.

W strukturach Diecezji Warszawsko-Praskiej śp. Ksiądz Prałat był członkiem (z wyboru) w Radzie Kapłańskiej (1992-1997) oraz dziekanem Dekanatu Wołomińskiego (1999-2009).

Biskup Kazimierz Romaniuk powołał go w skład Kapituły Kolegiackiej najpierw jako kanonika honorowego (1992) a następnie podniósł do godności kanonika gremialnego (1997). W Uroczystość Bożego Narodzenia 1999 roku został przeniesiony jako kanonik gremialny do Kapituły Katedralnej. 15 września 2011 roku został także mianowany przez Stolicę Apostolską Kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w Parafii MB Królowej Polski w Wołominie (ul. Kurkowa 35)
według następującego planu:

środa, 2 grudnia 2020 roku:
Msza święta żałobna
dla Dekanatu Wołomińskiego – godz. 19.30

czwartek, 3 grudnia 2020 roku:
Msza Święta pogrzebowa o godz. 11.00

Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała Zmarłego
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Józefowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 29.11.2020 o 14.54, akt. 30.11.2020 o 11.19