diecezja.waw.pl/7232Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Loretańskie drogowskazy: Z Jezusem w ramionach Maryi.
4-6 grudnia 2020 roku

Zapraszamy do wejścia na najbezpieczniejszą drogę duchową,
drogę z Maryją.

Rekolekcje zanurzone w Słowie Bożym.
4-6 grudnia 2020 roku

W programie:
Dokument został dodany dnia 20.11.2020 o 13.14