Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. Kazimierz Sokołowski
Zmarł 15 listopada, pogrzeb 17-19 listopada 2020 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W niedzielę, 15 listopada 2020 roku,
w diecezjalnym Domu Księży emerytów w Otwocku
w wieku 72 lat,
w 46. roku kapłaństwa,

zmarł
ś. † p.
ks. prał. Kazimierz Sokołowski

B. proboszcz Parafii
Cegłów, Siennica i Warszawa-Radość.

Ksiądz Kazimierz urodził się 1 kwietnia 1948 roku w Majdanie Ruszowskim. Pochodził z Parafii MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach (Diecezja (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska).

Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 czerwca 1975 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Lubani (1975-1976; DŁ), Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie (1976-1979; DŁ), św. Anny w Grodzisku Mazowieckim (1979-1983; AW), Świętej Trójcy w Ząbkach (1983-1987), św. Zygmunta na Bielanach (1987-1990; AW), św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze (1990-1993).

W styczniu 1993 roku został mianowany proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (1993-1995). Kolejną placówką była Parafia św. Stanisława BM w Siennicy, w której jako proboszcz śp. ks. prał. Kazimierz pracował 10 lat: 1995-2005. We wspomnienie św. Teresy Wielkiej, 15 października 2005 roku został mianowany proboszczem Parafii MB Anielskiej w Warszawie-Radości. Tej wspólnocie służył 12 lat. Po tym okresie przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Śp. Ks. Kazimierz Sokołowski pełnił funkcję dziekana Dekanatu Siennickiego (1997-2005), oraz wicedziekana Dekanatu Anińskiego (2007-2017). Był z nominacji biskupiej członkiem Rady Kapłańskiej (2005-2009) a także uczestniczył w pracach diecezjalnej Komisji ds. Sztuki
i budownictwa Kościelnego (2008-2020).

W grudniu 1998 roku ks. bp Kazimierz Romaniuk powołał go jako kanonika honorowego
w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie (1998-2012), zaś ks. abp Henryk Hoser SAC mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Konkatedralnej (2012-2020).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
według następującego planu:

17 listopada (wtorek):

godz. 8.00 - Msza Święta żałobna
w kaplicy Domu Księży Emerytów w Otwocku

18 listopada (środa):

godz. 11.00 – Msza Święta żałobna
w Parafii MB Anielskiej w Warszawie-Radości

19 listopada (czwartek):

godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa
w Parafii MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach
(D. Zamojsko-Lubaczowska).

Po Eucharystii nastąpi złożenia ciała Zmarłego
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Kazimierzowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 16.11.2020 o 10.16, akt. 16.11.2020 o 16.19