Diecezja Warszawsko-Praska
Poświęcenie świątyni św. Jana Pawła II w Radzyminie
30 maja 2021 roku, ul. Słowackiego 58

Kustosz Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie
serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą,
podczas której ks. bp Romuald Kamiński,
dokona poświęcenia kościoła parafialnego.

Msza Święta sprawowana będzie 30 maja,
w Uroczystość Najświętszej Trójcy,
o godzinie 13.00 i będzie zwieńczeniem
wizytacji kanonicznej parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia Bogu za życie i pontyfikat wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II.

W komunikacie liturgicznym dotyczącym obrzędów związanych z budową nowej świątyni, wydanym dla Diecezji Warszawsko-Praskiej 22 lutego 2012 roku czytamy:

II. Obrzęd związany z oddaniem świątyni do sprawowania kultu
 • 9. „Jeżeli kościół powstaje jako budynek przeznaczony wyłącznie i na stałe do gromadzenia się Ludu Bożego i sprawowania liturgii, staje się domem Bożym; dlatego wypada poświęcić go Bogu w uroczystym obrzędzie, stosownie do starożytnego zwyczaju Kościoła. Jeśli zaś nie poświęca się go, winien być przynajmniej pobłogosławiony.” (CB nr 880).
 • 10. Tak więc z oddaniem nowego kościoła dla sprawowania w nim służby Bożej związane są także dwa obrzędy. Najważniejszym jest obrzęd poświęcenia kościoła, zwany dawniej konsekracją. Wcześniej jednak może mieć miejsce obrzęd błogosławieństwa kościoła.
  W naszych warunkach tak jest najczęściej. Po wybudowaniu kościoła, kiedy gmach jest jeszcze w stanie surowym i na zgodne z planami urządzenie wnętrza potrzeba kilku lat, należy świątynię pobłogosławić; zwłaszcza, jeżeli ze względu na potrzeby duszpasterskie już ma być w niej sprawowana liturgia. Poświęcenie (dawniej: konsekrację) odkładamy na czas, kiedy dzieło zostanie ukończone.
 • 11. Tak, jak nie należy sprawować służby Bożej w budowanym kościele, zanim nie zostanie on pobłogosławiony przez biskupa, tak nie należy sprawować Mszy Świętej na ołtarzu (nawet przenośnym), którego biskup nie poświęcił ani nie pobłogosławił
  (por. CB nr 938 i 988).
 • 12. Dobrze, jeśli podczas obrzędu błogosławieństwa kościoła ma miejsce otwarcie tabernakulum, w którym od tego dnia będzie przechowywany na stałe Najświętszy Sakrament.
 • 13. Obrzęd błogosławieństwa kościoła stosuje się także do błogosławienia innych budynków sakralnych, takich jak oratoria, kaplice i miejsca, które ze względu na szczególne okoliczności tylko czasowo przeznaczone są do kultu Bożego
  (por. CB nr 970).
Dod. Joanna Solak 21.10.2020 o 13.24, akt. 10.05.2021 o 11.02