Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela Misyjna i 94. Światowy Dzień Misyjny
18-24 października 2020

Tydzień Misyjny
18-24 października 2020 roku

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w tym roku 18 października. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten
w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem Oto ja, poślij mnie.
Tak właśnie papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny.

W tegorocznym orędziu (zachęcamy do lektury tekstu zamieszczonego w załączniku) papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. Pisze: W tym kontekście powołanie
do misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa
.

Jednocześnie Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby …przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie.

Papież podkreśla też znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej jako włączenia się
w misję Jezusa w Jego Kościele. Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej niedzieli października ma na celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia wszystkich – przypomina papież.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI
i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony
w przedostatnią niedzielę października.

W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku będzie obchodzony po raz 94.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej online przed Światowym Dniem Misyjnym 2020.

Przypominamy Wielebnym Księżom, że materiały liturgiczne znajdują się w zakładce kapłańskiej.

Dod. Joanna Solak 14.10.2020 o 12.52, akt. 14.10.2020 o 13.10