diecezja.waw.pl/7161Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (eREO)
3 października - 4 grudnia 2020 roku

Do kogo skierowane są Internetowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (eREO)?

Rekolekcje trwają 9 tygodni. Uczestnicy co tydzień otrzymają link do katechezy wideo i materiałów do modlitwy w ciągu tygodnia. Będą spotykać się również w małych grupach ze swoim animatorem. Organizatorem jest Odnowa w Duchu Świętym sześciu diecezji: warszawsko-praskiej, lubelskiej, białostockiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, opolskiej i wrocławskiej.Zakończenie w diecezji warszawsko-praskiej będzie miało miejsce 4 grudnia w katedrze św.Floriana.

Zapisy i dokładniejsze informacje na stronie: https://odnowa.org/wydarzenia/e-seminaria/e-reo.html

Uczestnictwo w rekolekcjach jest bezpłatne.

Dokument został dodany dnia 28.09.2020 o 13.12, ostatnio aktualizowany 28.09.2020 o 13.14