Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela statystyczna - 2020 - BADANIE ODWOŁANO

Biuro Prasowe KEP opublikowało komunikat:

W trosce o zdrowie i życie wiernych, w kontekście ogłoszonych wczoraj wieczorem kolejnych obostrzeń epidemicznych dotyczących również zgromadzeń liturgicznych, planowane na najbliższą niedzielę liczenie wiernych nie odbędzie się.

Liczenie wiernych we wszystkich kościołach odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. W tym roku miało mieć miejsce w najbliższą niedzielę,
18 października.

BP KEP

W czwartek, 15 października 2020 roku Instytut Statystyki Kościoła wydał komunikat w związku z nadchodzącą niedzielę statystyczną. Czytamy w nim:

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEDZIELNEGO BADANIA W PARAFIACH W POLSCE

Warszawa, 15 października 2020 r.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza zaplanował na najbliższą niedzielę (18 października) badanie uczestnictwa Polaków w niedzielnej Mszy św. (dominicantes i communicantes). Obowiązujące restrykcje sanitarno-epidemiologiczne spowodują, że wyniki tego badania nie będą mogły być porównane z danymi z poprzednich lat.

Mimo to prosimy o policzenie wiernych obecnych i przystępujących do Komunii św. na Mszach św. w najbliższą niedzielę oraz wypełnienie przekazanych formularzy statystycznych. Zebrane w ten sposób informacje będą stanowiły bezcenne źródło wiedzy i pomogą w rozeznawaniu wyzwań jakie niesie ze sobą epidemia.

ks. Wojciech Sadłoń SAC

Wielebni Księża Proboszczowie,

Przypominamy, że 18 października, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach winno odbyć się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantescommunicantes).

W piśmie przewodnim Dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego czytamy:
Ze względu na trwającą epidemię, będzie to wyjątkowe badanie. Tym bardziej chcemy przeprowadzić je w identyczny sposób jak co roku od ponad 40 lat. Prosimy Wielebnych Księży
o dołożenie starań w trosce o dokładność uzyskanych wyników.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy działalności bibliotecznej Parafii.

Prosimy o sprawdzenie aktualności posiadanego egzemplarza ankiety. Ankietę można także pobrać w wersji elektronicznej - formaty pdf i doc stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Wypełnione ankiety należy najpóźniej do 15 listopada przekazać do Kurii Biskupiej w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres: kuria@diecezja.waw.pl (po tym terminie lista zalegających Parafii będzie podobnie jak w latach ubiegłych upubliczniona).

Ankiet nie należy wysyłać do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego - Diecezja zobowiązana jest uczynić to zbiorczo.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 25.09.2020 o 12.42, akt. 16.10.2020 o 16.41