Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcje kapłańskie w Ostrówku - ZOSTAŁY ODWOŁANE
3-6 listopada 2020 roku

REKOLEKCJE ZOSTAŁY ODWOŁANE!

Kapłanów, którzy w tym roku nie odbyli rekolekcji grupowych zachęcamy do odprawienia ich indywidualnie.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Wielebni Księża,

Doroczne rekolekcje kapłańskie w Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędą się w terminie
3-6 listopada br., w Domu św. Siostry Faustyny Ostrówku.

Rozpoczęcie – we wtorek (03.11) kolacją o godzinie 18.00, zakończenie obiadem w piątek, ok. godz. 13.00 (06.11).

Zapisy - Kanclerz Kurii, ks. Dariusz Szczepaniuk.

Ze względu na pandemię o korzystanie z noclegów prosimy tylko tych kapłanów, dla których codzienny dojazd jest niemożliwy.

Koszt - 350 zł; będzie stanowił ofiarę na utrzymanie Sióstr pracujących w diecezjalnej placówce misyjnej w Sierra Leone.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 21.09.2020 o 13.56, akt. 26.10.2020 o 10.44