Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat ws. ankiet katechetycznych - UPŁYWA TERMIN
4 września 2020 roku
Wielebni Księża Proboszczowie,
Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

I. Każda parafia do 30 września 2020 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną (według poniższego formularza).

Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tego dokumentu.

NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do
15 września 2020 roku.

Formularz ankiety katechetycznej znajduje się poniżej do pobrania.

Wydział Nauki Katolickiej

Dod. Jakub Troszyński 4.09.2020 o 13.48, akt. 21.09.2020 o 13.00