Diecezja Warszawsko-Praska
Misje kanoniczne do nauczania religii na rok szkolny 2020/2021
Sierpień 2020

Czcigodni Księża Proboszczowie i Katecheci,

zbliża się początek nowego roku szkolnego. Z dniem 31 sierpnia br. wielu katechetom wygasa misja kanoniczna do nauczania religii, księża zmieniający parafię zaczną pracę w nowych szkołach. W związku z panującą pandemią chcemy ograniczyć ilość spraw na koniec wakacji. Prosimy więc o przysłanie prośby o misję (wypełnionej przez Księdza Proboszcza parafii) drogą mailową na adres wnkpraga@interia.pl. W przypadku nowych katechetów prosimy o przesłanie CV, dokumentów poświadczających kwalifikacje (teologiczne i pedagogiczno-katechetyczne) oraz opinię księdza proboszcza o kandydacie. Sam odbiór misji w Wydziale Nauki Katolickiej będzie wtedy o wiele bardziej sprawny.

Wzór prośby Księdza Proboszcza o wydanie misji znajduje się w załączniku.

Z wyrazami należnego szacunku
Wydział Katechetyczny

Dod. Jakub Troszyński 1.08.2020 o 6.29, akt. 1.08.2020 o 6.41