diecezja.waw.pl/7080Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Dzwony w godzinie „W”
1 sierpnia 2020 roku

1 sierpnia 2020
76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Zgodnie z wieloletnią tradycją prosimy o włączenie dzwonów
we wszystkich świątyniach Diecezji
w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17.00, w godzinie „W”.

Włączymy się w ten sposób w hołd oddawany poległym powstańcom - żołnierzom i mieszkańcom Miasta Nieujarzmionego.

Dokument został dodany dnia 23.07.2020 o 10.40