Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiany w wakacyjnym harmonogramie pracy Kurii
29 czerwca – 28 sierpnia 2020 roku

Przypominamy, że zgodnie z wieloletnim zwyczajem w miesiącach wakacyjnych Kuria Biskupia zaprasza w godzinach 9.00 – 13.00.

Powrót do czasu pracy w godzinach 9.00 – 14.00 od 31 sierpnia br.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 26.06.2020 o 10.41