diecezja.waw.pl/7067Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
100-lecie konsekracji kościoła w Latowiczu
23 czerwca 2020 roku

100 lat temu konsekrowana została świątynia w Latowiczu. W dniu rocznicy Mszy Świętej dziękczynnej będzie przewodniczyć Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

23 czerwca parafia Świętej Trójcy w Latowiczu będzie obchodzić jubileusz stulecia konsekracji kościoła, której dokonał w 1920 roku arcybiskup metropolita warszawski kardynał Aleksander Kakowski. Świątynię zaprojektował w stylu neogotyckim Józef Pius Dziekoński. Kościół został wzniesiony przez parafian, dzięki ich pracy i ofiarom w latach 1899-1911.

Dziś może dziwić wielkość świątyni, ale w tamtym czasie parafia liczyła około osiem tysięcy osób. Obecnie są to cztery tysięcy wiernych. W stulecie od konsekracji, pod przewodnictwem Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego, podczas Eucharystii o godz. 12.00 współcześni parafianie złożą Panu Bogu dziękczynienie za tę świątynię i łaski, jakie otrzymali. Dziękować będą za budowniczych i fundatorów kościoła, prosząc dla nich o wieczną szczęśliwość. Zewnętrznym znakiem wdzięczności Panu Bogu i ludziom jest 12 zainstalowanych "zacheuszek" w nawie głównej, ufundowanych przez rodziny z parafii. Poza dziękczynieniem wspólnota będzie prosić o błogosławieństwo Boże, aby gromadząc się w tym miejscu wzrastali w świętości i i spłacali dług wdzięczności dla budowniczych, dbając o kościół. W najbliższym czasie w parafii planowany jest remont dachu.

23 czerwca

Msze Święte: 7.00, 12.00, 17.00. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dokument został dodany dnia 22.06.2020 o 13.00