Diecezja Warszawsko-Praska
Napełniać życie Miłosierdziem: Kontemplacja Jezusa Miłosiernego - rekolekcje Lectio Divina
21-27 września 2020 roku, Dom św. Faustyny w Ostrówku

Napełniać życie Miłosierdziem:
Kontemplacja Jezusa Miłosiernego - rekolekcje Lectio Divina

21-27 września 2020 roku
Dom św. Faustyny w Ostrówku

W Domu św. Faustyny chcemy zaproponować możliwość formacji ucznia na drodze Lectio Divina.
Lecio Divina oznacza Boże Czytanie (łac). Jest to forma modlitwy polegająca na pogłębionej i systematycznej lekturze Pisma św., która ma moc kształtować nas samych i naszą codzienność.

Zainteresowanym tą drogą, mających za sobą krótkie lub dłuższe doświadczenie modlitwy Lectio Divina, chcemy zaproponować Kontemplację Jezusa Miłosiernego rozważając teksty ewangeliczne, w których w sposób oczywisty ujawnia się Miłosierdzie Boga objawione w Synu Bożym. Najpierw pochylając się nad Pismem św., chcemy się uczyć od Jezusa jak głosić Miłosierdzie Boże, potem przypatrywać się jak On sam wprowadza je w życie, by na końcu doświadczać go w tajemnicach Paschalnych.

Jednocześnie, zgłębiając Słowo Boże, pragniemy kontemplować ikonę Jezusa Miłosiernego podarowaną nam za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej. Tekst i obraz w tych rekolekcjach nawzajem będą się przenikały i uzupełniały po to, byśmy jak najobficiej zaczerpnęli z tych Źródeł dla naszego życia, a napełnieni - nieśli je innym.

Rekolekcje poprowadzi s. Rachela Waszkiewicz - przełożona wspólnoty Sióstr Jezusa Miłosiernego w Ostrówku.

Informacje organizacyjne:

  • Rekolekcje rozpoczynają się 21.09. - rejestracja o godz. 18.30; kolacja o godz. 19.00; zakończenie 27.09 obiadem, o godz. 13.00
  • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
  • Weź ze sobą: Pismo Święte, notatnik, długopis.
  • Telefon info: 29 777 04 92, 730 153 707
  • Zapisy: s.faustyna.ostrowek@gmail.com
    • przy zapisie prosimy o podanie imienia i nazwiska, miejscowości, nr telefonu i adresu e-mail
    • po otrzymaniu zapisu wyślemy mailowo kwestionariusz do uzupełnienia i po zakwalifikowaniu poprosimy o wpłatę zaliczki na nasze konto w ciągu 5-ciu dni roboczych z dopiskiem Lectio Divina 11-19.2020 r.
  • Koszt rekolekcji wynosi 560 zł; wpłata bezzwrotnej zaliczki na nasze konto to: 200 zł. nr konta: PL 88 1600 1462 1817 7333 6000 0008

Serdecznie zapraszamy!

Dod. Joanna Solak 22.06.2020 o 10.19, akt. 22.06.2020 o 10.28