diecezja.waw.pl/7064Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Zanurzenie w Słowo - Wsłuchani w Słowo Pana
18 lipca 2020 roku, Dom św. Faustyny w Ostrówku

Zanurzenie w Słowo
- Wsłuchani w Słowo Pana

18 lipca 2020 roku,
Dom św. Faustyny w Ostrówku

Słowo zaproponowane do rozważania podczas skupienia będzie czytane w Liturgii Słowa w niedzielę, 19 lipca, czyli następnego dnia.

Chcemy w ten sposób nabierać praktyki w spotykaniu się ze Słowem Bożym w tekstach liturgicznych proponowanych przez Kościół, stąd tytuł tego Zanurzenia:
„Wsłuchani w Słowo Pana”.

Otwórzmy serca na dar przychodzenia Chrystusa w Jego słowie. Podarujmy sobie czas na słuchanie tego, co On ma nam do powiedzenia. Możemy być zaskoczeni. Na Zanurzeniu w Słowo obowiązuje ścisłe milczenie. Służy ono temu, by nasz słuch serca uwrażliwił się bardziej na mowę Pana. Naszej modlitwie będą towarzyszyły wprowadzania s. Racheli Waszkiewicz -przełożonej domu zakonnego w Ostrówku.

Informacje organizacyjne:

Serdecznie zapraszamy!

Dokument został dodany dnia 22.06.2020 o 10.04, ostatnio aktualizowany 22.06.2020 o 14.05