Diecezja Warszawsko-Praska
Non possumus - uwięziony za Prawdę.
22 czerwca 2020 roku, ul. Floriańska 3

Nawiązując do cyklu Wokół myśli Jana Pawła II Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na wykład poświęcony internowaniu Prymasa Wyszyńskiego.

Prelegentka, Pani Wiesława Dłubak - Bełdycka, opowie o przyczynach internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego, miejscach jego przetrzymywania oraz o wielkich programach duszpasterskich, jakie przygotował Prymas Polski w czasie swego uwięzienia w latach 1953-1956.

Dod. Joanna Solak 17.06.2020 o 12.54, akt. 18.06.2020 o 11.01