Diecezja Warszawsko-Praska
Złoty Jubileusz Kapłaństwa Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

W najbliższą niedzielę 21 czerwca o godzinie 13.00 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku odbędzie się uroczysta Msza Święta dziękczynna za 50-lecie kapłaństwa Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.

Z okazji Złotego Jubileuszu życzymy Księdzu Arcybiskupowi obfitości łask Bożych oraz sił do dalszej pracy duszpasterskiej.

Pamiętajmy w naszych modlitwach wspólnotowych i osobistych o Księdzu Arcybiskupie, który w latach 2004-2008 był pasterzem naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Henryka Gulbinowicza 14 czerwca 1970 roku w Białymstoku. Podczas 50 lat kapłaństwa posługiwał: w Archidiecezji Białostockiej (1970-72, 1980-81), w Paryżu (1972-74), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1974-76), w Papieskim Instytucie Wschodnim (1976-80), w Watykanie (1981-91), jako biskup w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego (1991-2004), w Diecezji Warszawsko-Praskiej (2004-2008) i od 2008 roku w Archidiecezji Gdańskiej.

Dod. Jakub Troszyński 16.06.2020 o 14.33, akt. 17.06.2020 o 12.51