Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiany w harmonogramie pracy Kurii
12 czerwca 2020 – Kuria nieczynna

Zmiany w harmonogramie pracy Kurii

Zgodnie ze zwyczajem poprzednich lat,
w piątek przypadający po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
- w tym roku 12 czerwca - Kuria Biskupia będzie nieczynna.

Zapraszamy od poniedziałku, 15 czerwca, w godzinach 9.00 – 14.00

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 8.06.2020 o 13.26, akt. 8.06.2020 o 13.29