Diecezja Warszawsko-Praska
Ogłoszenie dotyczące Pierwszych Komunii Świętych oraz Rocznic
15 kwietnia 2020 roku

Czcigodni Duszpasterze,

w związku z licznymi pytaniami osób świeckich, kierowanymi do Kurii, dotyczącymi Pierwszych Komunii Świętych oraz Rocznic informujemy, że władze diecezjalne nie będą ingerować w ustalanie terminów tych uroczystości. Decyzje w sprawie przełożenia i ustalenia nowych terminów po ustaniu epidemii podejmują Księża Proboszczowie w porozumieniu z katechetami i rodzicami dzieci. Uroczystości tych nie należy organizować do czasu powrotu dzieci do szkół.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. dr Dariusz Szczepaniuk
kanclerz Kurii

Dod. Jakub Troszyński 15.04.2020 o 21.56, akt. 16.04.2020 o 10.18