Diecezja Warszawsko-Praska
Cmentarz Bródzieński zamknięty dla odwiedzających
3-11 kwietnia 2020 roku

Informujemy, że zgodnie z §17.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 3 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. Cmentarz Bródzieński zostaje zamknięty dla osób odwiedzających groby. Pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych.

Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego

Dod. Jakub Troszyński 2.04.2020 o 14.56, akt. 20.05.2020 o 12.58