Diecezja Warszawsko-Praska
Przypomnienie dla zarządców cmentarzy
26 marca 2020 roku

Przypominamy zarządcom cmentarzy o sposobie postępowania w przypadku pochówków osób zmarłych na skutek choroby zakaźnej (koronawirus).

Do pobrania
Dod. Jakub Troszyński 26.03.2020 o 10.01, akt. 26.03.2020 o 10.04