Diecezja Warszawsko-Praska
Informacja dla życia z Jasnej Góry
22 marca 2020 roku

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Modlitwa zainicjowana przez Ojców paulinów, ponad 30 lat temu w warszawskim kościele pw. Świętego Ducha - od grudnia ubiegłego 2019 r. Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Pragnienie życia obecne w każdym człowieku, starszym i młodszym, dotyczy i łączy nas wszystkich. Podobnie jest z lękiem przed śmiercią, której perspektywa odsłania naszą bezradność i jest okazją do spotkania z zmartwychwstałym Jezusem, który ma moc przeprowadzić człowieka ze śmieci do życia.

Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca - nowego spojrzenia - na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą - życie dzieci nienarodzonych.

Wobec łączącego nas wszystkich zagrożenia śmiercią, podjęcie działania ratującego życie jest specjalnym motywem, by w duchu wiary podjąć konkretny czyn - wziąć w duchową opiekę jedno, znane Bogu, dziecko poczęte. Istotą 9 miesięcznego zobowiązania do modlitwy w jego intencji jest zawierzenia jego życia Maryi - Matce Życia i powierzenie opiece św. Józefa.

Dlatego w niedziele 22 marca oraz w Uroczystość Zwiastowania NMP 25 marca, w czasie Mszy św. na Jasnej Górze, składane będą przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczegółowe informacje o Dziele Adopcji Dziecka Poczętego dostępne na stronie: http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/dziela/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/ oraz www.duchowaadopcja.pl

Zachęcamy, aby włączyć się i podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podczas Mszy świętych transmitowanych z Jasnej Góry:

  • w niedzielę 22 marca o godzinie 9.30 (Telewizja TRWAM) i o godzinie 11.00 (TVP 1) lub Yutube jasnagora.pl
  • w uroczystość Zwiastowania 25 marca - godz. 20.00 (TVP 3) lub Yutube jasnagora.pl

o. Przeor Marian Waligóra
Jasna Góra

SPOT DADP

https://www.youtube.com/watch?v=BYFq4WAUDkg

Dzień Świętości Życia - zaproszenie

https://www.youtube.com/watch?v=ppch218wnZA&feature=emb_logo

Inicjatywę wspierają:

o. Stanisław Jarosz, Krajowy Moderator Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie

Dod. Jakub Troszyński 20.03.2020 o 18.30