Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat dotyczący kwarantanny kapłanów Diecezji Warszawsko-Praskiej
16 marca 2020 roku

Informujemy, że trzech kapłanów Diecezji Warszawsko-Praskiej przebywa obecnie na kwarantannie. Wszystkie te przypadki związane są z obecnie obowiązującą procedurą powrotu z zagranicy. Księża, których to dotyczy, przebywają w odosobnieniu, nie sprawowali w minioną niedzielę Eucharystii z udziałem wiernych i postępują zgodnie ze wszystkimi wskazówkami państwowych służb. W tym momencie czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby.

Dyrektor Biura Prasowego
Jakub Troszyński

Dod. Jakub Troszyński 16.03.2020 o 11.41, akt. 16.03.2020 o 11.45