Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiana organizacji pracy Kurii - ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA
18 marca 2020 roku
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego niezbędne jest zwiększenie środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Kuria Warszawsko-Praska od dnia 18 marca
pozostanie zamknięta do odwołania.

Informujemy Wielebnych Księży, że wszyscy Pracownicy Kurii będą dostępni drogą telefoniczną i mailową, pod znanymi Księżom telefonami oraz adresami e-mailowymi (te można zawsze sprawdzić w zakładce: Kuria).
Wszystkie sprawy będą rozpatrywane na bieżąco.

Osoby świeckie prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Księżmi Proboszczami Parafii miejsca zamieszkania.

Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Jakub Troszyński 15.03.2020 o 12.08, akt. 18.03.2020 o 9.19