diecezja.waw.pl/6896Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat w sprawie profilaktyki zagrożeń związanych z ogłoszoną pandemią koronawirusa
12 marca 2020 roku

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, a także nauczycieli i katechetów, w związku decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, iż:

Zachęcam Księży Proboszczów, by w miarę możliwości, w stosownym czasie i kierując się roztropnością, zorganizowali szkolne rekolekcje lub dni skupienia w innym terminie. Pozwala na to obowiązujące prawo, które nie ogranicza terminu organizacji szkolnych rekolekcji tylko do czasu Wielkiego Postu. Podstawa prawna: § 10, ust. 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, ze zmianami: z 1993 r. - Dz. U. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. - Dz. U. Nr 67, poz.753, z 2014 r. - Dz. U. poz. 478 oraz z 2017 - Dz. U. poz. 1147).

Prosimy o odpowiedzialne wypełnienie przedstawionych zaleceń. Dalsze informacje będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dokument został dodany dnia 12.03.2020 o 11.09, ostatnio aktualizowany 3.05.2020 o 14.27