Diecezja Warszawsko-Praska
Wielkopostny dzień skupienia Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS
29 lutego 2020 roku, ul. Ostrobramska 72

„Najpierw wzywam was do skupienia wewnętrznego. Do tego potrzeba milczenia.
Własnymi słowami można zagłuszyć głos samego Boga. Aby usłyszeć Boga,
trzeba się skupić. A nie ma skupienia bez atmosfery milczenia. Ucichnijmy więc
chociaż na kilka tygodni, nakażmy sobie post języka w domu ,w pracy, na ulicy.
To będzie nasza odpowiedź, cena osobista za nadużycie słowa, zwłaszcza przeciwko
Bogu i Kościołowi, za rozkrzyczenie świata, który chce zagłuszyć mowę Boga” –
Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1970)

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA
Kościelnej Służby Porządkowej Totus–Tuus

29 lutego 2020 roku
Sanktuarium MB. Ostrobramskiej
przy parafii Narodzenia Pańskiego
ul. Ostrobramskiej 72

Myślą przewodnią będzie hasło roku duszpasterskiego 2019/2020: Wielka Tajemnica Wiary Rekolekcjonistą jest ks. dr Adam Jaczewski, kapłan AW

Program obejmuje:

konferencja: Wielka Tajemnica Wiary
Droga Krzyżowa z rozważaniami
agapa
nabożeństwo pokutne
spowiedź
Msza Święta z nauką
zakończenie
Dod. Joanna Solak 27.02.2020 o 14.18, akt. 27.02.2020 o 21.11