Diecezja Warszawsko-Praska
Bądź dobry jak chleb - jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas DW-P
15 lutego - 30 kwietnia 2020 roku

Bądź dobry jak chleb
jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas DW-P

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Jak co roku, podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej prowadzi blisko 40 placówek:

  • Medyczne – przychodnie Narodowego Funduszu Zdrowia, długoterminową opiekę medyczną w tym w fazie terminalnej, hospicja domowe oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Socjalne – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Samotnej Matki, Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Centrum Charytatywno–Opiekuńcze, Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Specjalnej Troski oraz jadłodajnię dla bezdomnych i potrzebujących.
  • Wychowawcze – świetlice środowiskowe w Otwocku, kilka w Warszawie i Legionowie oraz Saskie Centrum Rodziny i Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.
  • Inne – Punkty wydawania odzieży, Ośrodek Charytatywno–Opiekuńczy w Słupnie oraz “Pierogarnię u Aniołów”.

W kolejnym roku służby najbardziej potrzebującym, zwracamy się ponownie z gorącą prośbą o przekazanie 1% na realizowane przez nas dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych oraz promowanie w swoim środowisku tej inicjatywy.

Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać: nr KRS Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (0000223182) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku).

Przypominamy:

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2019 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego. Zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

Usługa wykorzystuje wyłącznie dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np.: z odliczenia darowizny na cele kultu religijnego, to uzupełnia swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

Zeznanie w usłudze e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Aby to zrobić również wystarczy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Poniżej przedstawiamy przewodnik zawierający kolejne kroki, których wykonanie umożliwi przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dod. Joanna Solak 21.02.2020 o 11.35, akt. 3.05.2020 o 14.25