diecezja.waw.pl/6862Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Liturgia – znak, celebracja wspólnotowa, spotkanie z Chrystusem - SKUPIENIE ODWOŁANE
4 kwietnia 2020 roku, ul. Zamieniecka 21

Liturgia – znak, celebracja wspólnotowa, spotkanie z Chrystusem;
dzień skupienia poświęcony modlitwie liturgicznej

4 kwietnia 2020 roku
Klasztor Pasjonistów p.w. św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
ul. Zamieniecka 21

Liturgia to życie Kościoła. Uczestniczymy w niej często, ale czy rozumiemy, czym ona jest? Czy umiemy czytać jej język? Co w niej się dzieje? W czym poprzez nią uczestniczymy? To ważne pytania, od których zależy nasze przeżywanie i praktykowanie wiary. Katecheza przygotowała nas do przyjęcia sakramentów: pierwszej spowiedzi i komunii, bierzmowania, małżeństwa (kurs przedmałżeński). Jednak początek to nie wszystko. Żyjemy tymi sakramentami, więc powinniśmy też starać się coraz lepiej je rozumieć. Obrzędy tych sakramentów uczą nas i prowadzą do dojrzałości, jeśli staramy się je coraz lepiej rozumieć. Ten dzień skupienia ma być pomocą, by coraz obficiej czerpać z liturgii Kościoła.

Program:

Liturgia Godzin (Godzina Czytań) - o. Łukasz Andrzejewski CP
konferencja: Liturgia jako znak - o. Łukasz Andrzejewski CP
przerwa
konferencja: Wspólnota celebrująca obecność Boga - o. Waldemar Linke CP
obiad
konferencja: Sakramentalne spotkanie z Chrystusem - o. Jakub Barczentewicz CP
przerwa
Msza Święta - o. Waldemar Linke CP
zakończenie
Dokument został dodany dnia 21.02.2020 o 10.48, ostatnio aktualizowany 17.03.2020 o 12.31