Diecezja Warszawsko-Praska
Droga życia i posługi pasterskiej prymasa kard. S. Wyszyńskiego jako przesłanie dla współczesnego Kościoła i narodu polskiego - sympozjum
11 marca 2020 roku, UKSW, ul. Dewajtis 5

Droga życia i posługi pasterskiej
prymasa kard. S. Wyszyńskiego
jako przesłanie dla współczesnego Kościoła i narodu polskiego

11 marca 2020 roku
UKSW, Aula Jana Pawła II
ul. Dewajtis 5

W programie:

Msza Święta pod przewodnictwem kard. K. Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW (kościół bł. E. Detkensa, ul. Dewajtis 3)
rozpoczęcie: Rektor UKSW ks. prof. dr hab. S. Dziekoński
Część I - Pasterz Kościoła
dr E. Czaczkowska Człowiek, który został prymasem. Droga życia kard. S. Wyszyńskiego.
ks. prof. UKSW dr hab. R. Bednarczyk Odnowa człowieka jako centralny punkt programu duszpasterskiego Prymasa Tysiąclecia
ks. prof. dr hab. J. Nowak Soborowa reforma liturgiczna w Polsce wprowadzana przez kard. S. Wyszyńskiego
o. prof. UKSW dr hab. G. Bartosik Maryjność kard.S. Wyszyńskiego
dyskusja
konferencja prasowa
Część II Ojciec Narodu
ks. prof. dr hab. L. Nieścior Obraz religijno-moralny narodu polskiego w listach pasterskich kard. S. Wyszyńskiego
bp prof. dr. hab. A. Dziuba Ojczyzna, państwo, prawa człowieka
ks. prof. dr hab. B. Mierzwiński Małżeństwo, rodzina, obrona życia
prof. UKSW dr hab. D. Żukowska-Gardzińska Duch pracy ludzkiej
dyskusja
ks. prof. dr hab. R. Czekalski, prorektor UKSW Blask świętości. Bilans życia i posługi prymasa S. Wyszyńskiego
przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Świadectwo o Prymasie Tysiąclecia
zakończenie
Dod. Joanna Solak 21.02.2020 o 10.15