Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. dr Józef Skarpetowski
Zmarł 11 lutego, pogrzeb 14 i 15 lutego 2020 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

We wtorek, 11 lutego 2020 roku,
nad ranem,
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym ,
w wieku 76 lat,
w 54. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. prał. dr Józef Skarpetowski
b. proboszcz Parafii św. Brata Alberta
w Warszawie-Wesołej (Zielonej)

Ksiądz Józef urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Prostyni. Pochodził z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni (Diecezja Drohiczyńska).

Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 czerwca 1966 roku.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: św. Stanisława BM w Sobikowie (1966-1967, AW), Świętej Trójcy w Strzelcach (1967-1968, Diec. Łowicka), św. Anny na warszawskim Wilanowie (!968-1972). Następnie był rezydentem Parafii św. Jana Kantego na Żoliborzu (1972-1975), wikariuszem Parafii św. Augustyna na Muranowie (1975-1983). W tym czasie (1978) był słuchaczem pedagogiki religijnej na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

W latach 1987-1989 pracował jako wikariusz Parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze. Obronił wówczas (19 grudnia 1988) doktorat z katechetyki na UKSW.

1 lutego 1989 roku otrzymał dekret mianujący go proboszczem Parafii św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej (Zielonej). Sprawował tę funkcje przez blisko trzydzieści lat – do 1 lipca 2018 roku. W związku z osiągnięciem 75 roku życia przeszedł na emeryturę i pozostał w Parafii jako rezydent.

W pracy kapłańskiej i duszpasterskiej Ksiądz Prałat od 1992 roku (powstanie Diecezji Warszawsko-Praskiej) był cenzorem publikacji religijnych; od października 2000 roku wykładał katechetykę w WSD DW-P.

W gremiach diecezjalnych jako członek z wyboru uczestniczył w pracach Rady Kapłańskiej w kadencji 1997-2002; w latach 2009-2018 pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Rembertowskiego; od kwietnia 2011 roku był członkiem Komisji ds. Reformy Formacji.

Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go 19 grudnia 1994 roku przywilejem rokiety i mantoletu, zaś 24 grudnia 2009 roku abp Henryk Hoser SAC powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Kolegiackiej.

Wśród Parafian Ksiądz Józef cieszył się szacunkiem, uznaniem, życzliwością. Kochany za ciepło i bliskość, za zwyczajną, codzienną dobroć i serce, którym ich obdarzał.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Parafii św. Brata Alberta
w Warszawie-Wesołej (Zielonej):

w piątek, 14 lutego 2020 roku
- godz. 19.30. Msza Święta
dla duchowieństwa i wiernych Dekanatu Rembertowskiego

w sobotę, 15 lutego 2020 roku:
- od godziny 9.00 – możliwość modlitwy przy trumnie w kościele parafialnym
- godz. 11.00 – Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego

Po Mszy Świętej nastąpi przewiezienie ciała Zmarłego
i złożenie w grobach kapłańskich na Cmentarzu w Rembertowie.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Józefowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 11.02.2020 o 10.41, akt. 11.02.2020 o 10.45