diecezja.waw.pl/6832Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Ferie z Misjonarzami Kombonianami
12-16 lutego 2020 roku, Warszawa, ul, Łączna 14, u kombonianów

Misjonarze Kombonianie zapraszają młodzież ze szkół średnich oraz studentów na ferie zimowe do Warszawy.

Temat rekolekcji: Ojcze Nasz - modlitwa wszystkich ludów i narodów.

W programie uwzględniono czas zarówno na modlitwę, jak i relaks oraz opowieści misyjne.

ŚRODA - Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje (Mt 6, 25-34)

CZWARTEK – Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi

PIĄTEK – Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj (J 6, 1-15)

Modlitwa „Ojcze nasz" prowadzi nas przez objawienie tajemnicy miłości Bożej, zachwycenie się nią i podjęcie decyzji o wejściu w zażyłą relację z Bogiem

SOBOTA – I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mt 18, 21-35)

NIEDZIELA - I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego (Łk 4, 1-13)

Opłata: 150 zł (istnieje również możliwość pokrycia kosztów przez organizatorów – prośba o wcześniejszy kontakt – kombonianie@gmail.com)

Dokument został dodany dnia 2.02.2020 o 12.32, ostatnio aktualizowany 4.02.2020 o 0.18