Diecezja Warszawsko-Praska
Poparcie dla inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła
24 stycznia 2020 roku

Zachęcamy kapłanów naszej diecezji do poparcia inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Z taką prośbą do papieża Franciszka zwrócił się w październiku ub. r. arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Polscy duchowni napisali list otwarty wspierający tę inicjatywę. Poniżej publikujemy jego treść. Duchowni mogą dołączać swój podpis za pomocą formularza znajdującego się tutaj.

Warszawa, 24 stycznia 2020 r.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Episkopatu Polski

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Z wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość, że Ksiądz Arcybiskup jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą do Jego Świątobliwości Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Gorąco popieramy tę inicjatywę, prosząc zarazem o zgodę na to, aby w Polsce najbliższe dwa lata zostały poświęcone przemyśleniu nauczania Świętego Papieża.

Długość pontyfikatu Papieża Polaka sprawiła, że my, duchowni katoliccy w Polsce – od najstarszych, których Pan Jezus zaprosił do udziału w Swoim kapłaństwie jeszcze przed wyborem kardynała Karola Wojtyły na Urząd Piotrowy, do najmłodszych, którzy byli zaledwie nastolatkami w dniu Jego odejścia do Domu Ojca – jesteśmy głęboko naznaczeni osobowością i świętością życia Jana Pawła II. Jego myśl teologiczna zawarta w licznych encyklikach, adhortacjach, książkach, ale także wyrażona językiem poezji, oraz Jego świadectwo modlitwy i cierpienia kształtowały nasze kapłaństwo i uczyniły nas – niezależnie od wieku – pokoleniem Jana Pawła II.

Jesteśmy przekonani, że włączenie św. Jana Pawła II do szlachetnego grona doktorów Kościoła będzie wielkim darem dla wierzących, a dla wszystkich zobowiązaniem do odkrywania prawdy zawartej w Jego dziedzictwie.

List już podpisali:

o. prof. Jacek Salij OP
ks. prof. Marek Starowieyski
ks. prof. Jan Sochoń
ks. prof. UKSW Jacek Grzybowski
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

Źródła: episkopat.pl, ekai.pl

Dod. Jakub Troszyński 26.01.2020 o 18.21, akt. 26.01.2020 o 18.36